Arribada dels Chromebooks

El divendres 17 d’abril començaren les tasques per configurar i preparar els dispositius chromebook que seran enviats a l’alumnat que no disposa de cap dispositiu i així pal·liar les problemàtiques sorgides des de l’inici del període de suspensió de les classes presencials.

A hores d’ara són a prop de 1000 els dispositius que han arribat al CEP de Palma i l’Equip de Competència Digital som els encarregats de dur a terme les tasques de configuració i enrolament dels equips.

Els dispositius es destinaran a alumnat de Batxillerat, FP, ESO  i 5è i 6è de primària, seguint aquest ordre per fer el repartiment.

Els equips estan sent “enrolats” al domini ibsteam.es per així poder atendre la demanda amb la màxima rapidesa i d’aquesta manera ens asseguram que els dispositius seran usats amb finalitats educatives i amb les màximes garanties de seguretat i protecció. 

S’establirà una coordinació amb els centres educatius per definir les aplicacions que necessiten i de manera remota es podran configurar i personalitzar a les necessitat de cada centre.