Curs de formació en CrumbleBot

CrumbleBot és un robot programable amb l’entorn per blocs Crumble (similar a Scracht) que et permetrà donar les primeres passes dins els projectes STEAM i la part de programació i robòtica de forma fàcil i ràpida.

La controladora Crumble emmagatzema els programes que controlaran els teus projectes. Podràs connectar sensors i actuadors, introduir el pensament computacional i la programació i resoldre petits reptes amb la utilització de llums, motors, polsadors, ultrasons, etc.

Tot un món de possibilitats per treballar diferents continguts a classe!

Anima’t a fer el curs que et proposam aquí