AJORNAT. Curs de formació a l’aula STEAM. Ens iniciam en Scratch i Makey-Makey

Formació ajornada per instruccions davant el COVID19

Curs en modalitat mixta a l’aula STEAM del CEP de Palma

Destinataris: Professorat de primària en actiu de centres públics o concertats

Objectius:

  • Familiaritzar-se amb l’entorn Scratch.
  • Explorar el potencial dels dispositius Makey-Makey per fomentar la creativitat utilitzant maquinari.
  • Aprendre a crear materials d’ensenyament emprant Scratch i Makey-Makey.
  • Promoure el pensament computacional i l’assimilació de competències digitals.
  • Crear espais de creació on els alumnes puguin desenvolupar les seves idees.
  • Promoure la innovació i l’esperit emprenedor. 

Continguts:

Presentació d’Scratch 3.0. Funcionament bàsic d’Scratch. Blocs de moviment. Blocs d’aspecte. Blocs de so. Eina llapis. Blocs d’esdeveniments. Blocs de control. Blocs sensors i operadors. Variables i llistes. Creant la primera prova en Scratch 3.0. Presentació de Makey Makey Funcionament bàsic de Makey Makey

Metodologia:

La metodologia es basa en la explicació teòrico-pràctica necessària per poder realitzar les pràctiques amb èxit. Durant les classes presencials es duran a terme diferents exemples pràctics. Es proposaran diferents reptes que s’hauran de resoldre. L’aula disposarà d’ordinadors i de tot el material pedagògic i didàctic per realitzar la formació. 

Transferència:

Es farà una proposta de transferència a l’aula utilitzant eines i dinàmiques apreses a la formació i es compartirà de forma virtual amb la resta del grup i/o amb la comunitat educativa. Aquesta proposta ha d’estar contextualitzada a la realitat de cada participant o grup de participants. S’interactuarà a l’entorn virtual a través d’un Classroom i es compartiran totes les propostes de transferència amb els companys i enriquir la formació. 

Inscripció: del 3 al 17 de març al portal del personal

Per més informació aquí teniu la convocatòria de l’activitat formativa.