Eines per introduir la programació i el pensament computacional

A l’actualitat existeixen molts recursos per introduir la programació i el pensament computacional a l’etapa d’educació infantil i els primers cursos de primària. De fet a l’escola de pensament computacional de l’INTEF es treballa en aquest sentit amb tot un seguit d’activitats unplugged, es a dir activitats encaminades a l’adquisició de fonaments de la programació i el pensament computacional sense necessitat d’emprar ni ordinadors ni tauletes. Sols retoladors, tisores, gomets… ens poden ajudar de manera notable a acostar el nostre alumnat al llenguatge de la programació talment com si fos un joc. En aquesta entrada pretenem posar al vostre abast tot un seguit de recursos per ser emprats a l’aula 

CS Unplugged 

És una col·lecció de material didàctic gratuït que ensenya informàtica a través d’interessants jocs i puzles amb l’ajuda de cartes, cordes, llapis de colors i molta activitat física.

Pilas Bloques

És una aplicació per aprendre a programar, desenvolupada especialment per a l’aula.

Es proposen desafiaments amb diversos nivells de dificultat per apropar a l’alumnat al món de la programació per mitjà de blocs.

Run Marco

En aquest cas es tracta de donar instruccions a un personatge per anar completant missions a tot el món.

Disponible en múltiples idiones (inclòs català). Accesible per versió web i també per iOS i Android. 

Code Combat

Pujam un esglaó i la proposta va adreçada als darrers cursos de primària, de manera progressiva els reptes van sent cada vegada més exigents però en un entorn molt similar al món dels videjocs, amb dosis de gaminifació l’alumnat va obtenint premis i aprèn fent.

Code.org

L’organització es va crear en resposta a les conclusions d’un estudi que afirmava que en el 90% d’escoles americanes no s’impartia cap assignatura d’informàtica o de programació. Entre altres objectius, proposen que la informàtica estigui inclosa com a matèria obligatòria en el currículum d’educació secundària americana i la inclusió de les dones i de les minories en les ciències de la computació.

Són més de cent empreses i organitzacions que donen suport al projecte. 

Entre les seves principals campanyes trobem “L’Hora del Codi”, que pretén que estudiants de tot el món programin a través dels cursos de programació gratuïts que ofereix el portal.