Fractions intro

Fractions intro és un dels programes de disseny de simulacions interactives gratuïtes de matemàtiques i ciències desenvolupats dins projecte PHET fundat el 2002 pel Nobel Carl Wieman de la Universitat de Colorado a Boulder.
Com podreu veure el programa és intuïtiu i similar a un joc que convida a explorar les fraccions o crear les pròpies fraccions usant objectes interactius.
Objectius del programa:

  • Predir i explicar com canviant el numerador d’una fracció s’afecta el valor de la fracció.
  • Com canviant el denominador d’una fracció s’afecta el valor de la fracció.
  • Convertir entre si una gràfica de fracció, un fracció numèrica, i un punt en una recta numèrica.
  • Trobar fraccions equivalents usant nombres i gràfiques.
  • Crear fraccions equivalents usant diferents nombres.
  • Enllaçar o aparellar fraccions amb diferents tipus de gràfiques.
  • Comparar fraccions amb números i patrons.

A la web Wikinclusion podeu trobar més recursos interessants