AJORNADA: Formació RobotIB a Eivissa

Seguint les indicacions de les diferents administracions aquesta activitat queda ajornada sine die.

Dins el Programa RobotIB els centres partipants rebran el material necessari per poder desenvolupar la robòtica. El curs té com a objectius:

– Conèixer el material proveït al centre i com fer-lo servir per treballar amb els alumnes.
– Dissenyar i implementar a l’aula un projecte robòtica.

La formació es desenvoluparà a l’IES Sa Blanca Dona i es treballaran continguts com : circuits bàsics amb crumble: encendre i apagar un LED, polsadors, motors, programació de
diferents escenaris. Muntatge del robot CrumbleBot. Descripció de la placa Arduino Uno Rev. 3, esquema de la placa i recursos que proporciona. Models de plaques Arduino.4. Programació amb Scratch i Arduino IDE. Circuits bàsics de sensors digitals, botó antirebot, interruptor de final de cursa i senso d’infrarojos. Circuits bàsics de sensors analògics, sensors de temperatura, sensors de corrent i tensió. Sensors de distància per ultrasons. 

Aquí teniu accés a la convocatòria.