L’equip

Yolanda Martínez Laserna

Professora de secundària. Especialitat tecnologia.

ATD de competència digital, robòtica i STEAM.

Coordinadora de l’Equip d’Impuls a l’Aprenentatge Digital.

 yolandamartinez@ibsteam.es

   971 177 800     Ext. 62319

Pep Forteza Ferrer

Professor de secundària. Especialitat física i química.

 pepforteza@ibsteam.es

   871 038 919

Tomeu Parets Amengual

Mestre de primària.

 tomeuparets@ibsteam.es

   871 038 918

Equip d'Impuls a l'Aprenentatge Digital

La resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 12 d’abril de 2019 crea l’Equip d’Impuls a l’Aprenentatge Digital (EIAD) i n’estableixen la seva composició i les funcions (BOIB).

Funcions

  1. Treballar per a la introducció de l’aprenentatge digital als centres educatius.
  2. Col·laborar en l’impuls de les competències digitals en el marc dels programes de formació en els centres educatius i la formació per àmbits.
  3. Participar en el disseny i la planificació de la formació del professorat en les línies de les tecnologies de la informació i comunicació i en l’aprenentatge digital.  
  4. Col·laborar amb els centres de professorat per a l’impuls  de l’aprenentatge digital.
  5. Assessorar pedagògicament els centres educatius i els coordinadors dels centres en tecnologies de la informació i la comunicació per impulsar la digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques.
  6. Contribuir a la recollida, elaboració i difusió de materials i recursos didàctics en format digital, fer el seguiment de les experiències de digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques.
  7. Qualsevol altra funció que, en matèria d’aprenentatge digital i formació del professorat en competències digitals, li encomani el Servei de Normalització Lingüística i Formació.

Composició

A més dels membres de coordinadors del programa IBSTEAM, l’EIAD estarà format pels assessors de formació de tots els centres de professorat (CEP de Palma Jaume Cañellas Mut, CEP d’Inca, CEP de Manacor, CEP de Calvià, CEP d’Eivissa, CEP de Menorca i CEP de Formentera) de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.  

Pilar
Melchor

CEP de Palma

Estíbaliz
Camacho

CEP de Palma

Joana Aina
Pol

CEP de Calvià

Ferran
Casbas

CEP de Manacor

Joan Martí
Mas

CEP d’Inca

Miquel
Mariano

CEP de Menorca

Montserrat
González

CEP d’Eivissa

Neus
Massanet

CEP de Formentera