L’equip

Yolanda Martínez Laserna

Professora de secundària. Especialitat tecnologia.

Directora

 yolandamartinez@ibsteam.es

   619 80 05 80

Pep Forteza Ferrer

Professor de secundària. Especialitat física i química.

Secretari

 pepforteza@ibsteam.es

   616 58 12 81

Tomeu Parets Amengual

Mestre de primària.

 tomeuparets@ibsteam.es

   620 74 09 14

Pilar Melchor Penella

Professora de secundària. Especialitat tecnolgia.

 pilarmelchor@ibsteam.es

   

Xim Mollà Aznar

Professor de formació professional. Especialitat instal·lacions electrotècniques

ATD del servei Participació i Planificació de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

 ximmolla@ibsteam.es

   

Eloi Bosch Bosch

Professor de secundària. Especialitat tecnolgia.

 eloibosch@ibsteam.es

   

Miquel Llobera Sancho

Professor de secundària. Especialitat matemàtiques

 miquelllobera@ibsteam.es

 

Llàtzer Viedma Viedma

Professor de secundària. Especialitat tecnologia

 llatzerviedma@ibsteam.es

   

Xavier Ferriol Boada

Mestre de primària.

Mestre de primària. Especialitat pedagogia

 xavierferriol@ibsteam.es

   

Eva Maria Vives Centelles

Professora de secundària. Especialitat anglès.

 evavives@ibsteam.es

   

Equip IBSTEAM

 

Funcions

  1. Treballar per a la introducció de l’aprenentatge digital als centres educatius.
  2. Col·laborar en l’impuls de les competències digitals en el marc dels programes de formació en els centres educatius i la formació per àmbits.
  3. Participar en el disseny i la planificació de la formació del professorat en les línies de les tecnologies de la informació i comunicació i en l’aprenentatge digital.  
  4. Col·laborar amb els centres de professorat per a l’impuls  de l’aprenentatge digital.
  5. Assessorar pedagògicament els centres educatius i els coordinadors dels centres en tecnologies de la informació i la comunicació per impulsar la digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques.
  6. Contribuir a la recollida, elaboració i difusió de materials i recursos didàctics en format digital, fer el seguiment de les experiències de digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques.
  7. Qualsevol altra funció que, en matèria d’aprenentatge digital i formació del professorat en competències digitals, li encomani el Servei de Normalització Lingüística i Formació.

Composició

A més dels membres del CEP IBSTEAM, l’equip es complementa amb els assessors de formació de tots els centres de professorat (CEP de Palma Jaume Cañellas Mut, CEP d’Inca, CEP de Manacor, CEP de Calvià, CEP d’Eivissa, CEP de Menorca i CEP de Formentera) de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.  

Neus
Massanet

CEP de Formentera

Estíbaliz
Camacho

CEP de Palma

Joana Aina
Pol

CEP de Calvià

Ferran
Casbas

CEP de Manacor

Joan Martí
Mas

CEP d’Inca

Miquel
Mariano

CEP de Menorca

Montserrat
González

CEP d’Eivissa